+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на постапката за утврдување на данок, контрола на данокот, наплатата на данокот, правата и обврските на даночните обврзници и други прашања од областа на даночната постапка….

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме подетално за новините кои ги носат измените на Законите како и за можноста за стекнување на статусот регистрационен агент…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските новини кои ги носи Предлог Законот во системот на фискализација…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на третманот на овие издатоци од аспект на Законот за ДДВ, односно преку практични примери, даваме одговор на сите отворени прашана врзани за организираната исхрана на вработените…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и сметководствените аспекти на субјектите регистрирани како поврзани лица за целите на ДДВ …

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на примената на сметките на активни и пасивни временски разграничувања…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законската регулатива која го уредува прашањето за можноста и условите под кои резидентите на РМ можат да отвораат и имаат сметки во странски банки, вклучувајќи ги и наведените последни измени од оваа област.

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на дополнителното работење поради актуелноста на прашањето за работење како овластен сметководител и кај друг работодавач за да се задоволат барањата на Законот за вршење на сметководствено работење…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на начините на престанување на обврските, со посебен акцент на престанување на обврските со: компензација, отпуштање долг, новација и соединување.…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.