+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој ви го даваме во продолжение се осв­рнуваме на законските аспе­кт­и и обврската за регистрација на директните инвестиции на резидентите во странство и на нерезидентите во РМ, како и на прашањето за можноста резиденти да купуваат недвижности и хартии од вредност во странство

Подетално за организираниот превоз на вработените, прочитајте во МСФИ Е-Написот кој може да го преземете во продолжение…

Дали за откупените земјоделски производи и за исплатените пари на физичките лица, правното лице откупувач е обврзано да пресмета и уплати персонален данок на доход…

По барање на нашите коминтенти, даваме пример на сметководствен третман на набавката и употребата на електронските картички за гориво…….

Подетално за наведеното, прочитајте во Написот од електронското списание МСФИ Информатор кој може да го преземете…

По однос на меѓународниот превоз на патници, се наметнува прашањето за: даночниот третман на посредничките услуги во меѓународниот превоз на патници од аспект на ДДВ.

Подетално за Новините кои ги носи Законот за вршење на сметководствени работи прочитајте во Написот во прилог.

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.