+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
Годишна претплата на МСФИ Консалтинг за 2022 година

msfi-flaer-za-pretplata-na-msfi-konsalting-2022Годишната претплата за 2022 година на МСФИ Консалтинг вклучува:

  • 12 МЕСЕЧНИ е – СПИСАНИЈА МСФИ СОВЕТНИК, во кои ги обработуваме најновите законски прописи од областа на сметководството, финансиското известување, Меѓународните Сметководствени Стандарди, финансиите, платите, надоместоците, деловното право, работните односи како и законските прописи од областа на даноците.
  • ПРИРАЧНИК ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА и ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (во хартиена и електронска форма)
  • Информирање на дневна основа преку е-МАИЛ СЕРВИСОТ МСФИ ВЕСТИ за најновите промени во законските прописи од областа на сметководството, даноците, финансиите, работните односи, трговските друштва и другите законски прописи.
  • Континуирано испраќање на стручни – апликативни Написи преку системот МСФИ е – НАПИСИ со цел истите да можат да бидат веднаш применети во секојдневното работење согласно пропишаните законски рокови.
  • МСФИ-ИНФО (online издание) во кое Ви даваме практични упатства за пресметка на плата, надоместоци на трошоците од работен однос, казнена камата, уплатни сметки и приходни шифри за плаќање на јавни давачки, шифри за платен промет во земјата и во странство и многу други упатства и корисни информации неопходни за тековното работење според најновите законски прописи.
  • Пристап на ВЕБ СТРАНАТА (www.msfi.com.mk) како единствена on line сметководствена и даночна библиотека каде корисниците имаат пристап до сите изданија на списанието МСФИ Советник, МСФИ е – Написи, сите потребни податоци за тековното работење, корисни теркови и алатки за тековно работење и многу други неопходни податоци…
  • КОНСУЛТАЦИИ И ОДГОВОРИ НА ПРАШАЊА во СЕКОЕ ВРЕМЕ по ТЕЛЕФОН (фиксен и мобилен), по МАИЛ, или во нашите КАНЦЕЛАРИИ.

Годишната претплата на МСФИ КОНСАЛТИНГ за 12 месеци од денот на претплатата изнесува 9.780 денари со вклучен ДДВ.

ПРО ФАКТУРА ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 12 МЕСЕЦИ (ПРЕЗЕМИ)

ФЛАЕР ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА (ПРЕЗЕМИ)

  • Објавено на: 04/01/2022
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.