+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
e-СПИСАНИЕ МСФИ – ИНФОРМАТОР Март 2014

 

СОДРЖИНА НА МСФИ ИНФОРМАТОР МАРТ 2014

  1. Примена на даночниот концепт на префрлање на даночната обврска на примателот на добрата и услуги во градежништвото Член 32-а од Законот за ДДВ – (Reverse charge)
  2. Добра и услуги кои подлежат на системот на пренос на даночната обврска – REVERSE CHARGE Пополнување на новата ДДВ – 04 Пријава Третман на авансите  во новата ДДВ пријава
  3. Евиденција за целите на пополнување на новата ДДВ пријава
  4. Извештај за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот – Извештај ,,ДДВ-ИПДO“
  5. Даночно ослободување или олеснување при oданочувањето со персонален данок на приходот кој го остварува странско физичко лице – нерезидент од територијата на Република Македонија – Примена на меѓународните договори за избегнување на двојното оданочување
  6. Новобработени лица до 29 години возраст со полно работно време се ослободуваат од плаќање на придонеси
  7. Од 1 Maj 2014 година стартува Законот за финансиска дисциплина (Кои се новините кои ги носи овој закон, а мора да ги почитувате во должничко доверителските односи по наведениот рок?)


Почитувани,
Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.
Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.
(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)
  • Објавено на: 21/03/2014
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.