Шифри за плаќање

Шифри за плаќање во земјата

Шифрата за плаќање се впишува на инструментот за плаќање (уплатница – образец ПП 10, налог за исплата на готовина – образец ПП 40, уплатница – образец ПП 41, налог за пренос – образец ПП 30, збирен налог за пренос – образец ПП 31 и ПП 32) како задолжителен елемент врз основа на описот наведен во целта на дознаката согласно прегледот и објаснувањето дадено во продолжение…

Објавено на 30/12/2013 од msfiwebadmin Повеќе...

Шифри за платен промет со странство

Со кликнување на повеќе може да го преземете Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство како и шифрите кои се користат при пополнување на налозите за вршење на платниот промет со странство…

Објавено на 30/12/2013 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.